disclamer

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Door de pagina’s te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. De inhoud is door ALVA VOLTA met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, ALVA VOLTA aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. ALVA VOLTA is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.